Vrienden van Fossylfrij Fryslan!

Wij zijn er trots op:

Fossiel vrije diesel = Blauwe Diesel

Samen voor een schoner milieu!

Lukt het niet om geheel elektrisch te varen tijdens deze vakantie? Daar hoeft u zich niet schuldig over te voelen! Naast het varen op elektriciteit loopt de generator op Fossiel vrije Blauwe Diesel. Daar maken wij het verschil mee!

Onder fossiele brandstoffen worden alle brandstoffen gerekend, die we als mensheid uit de aarde omhoog halen om te gebruiken voor onze energie.†
Deze grondstoffen worden omgezet in speciale brandstoffen, waaronder diesel.
Het probleem is echter dat bij de verbranding van deze brandstoffen CO2 vrijkomt, dat zich ophoopt in de atmosfeer. Dat beïnvloedt het klimaat.
Om de klimaatverandering tegen te gaan moeten we stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. 

Gelukkig is daar sinds kort een oplossing voor! Blauwe diesel.

De biologisch afbreekbare brandstof gemaakt van afvalproducten! Elfsteden Vaarvakanties Friesland kan met trots mededelen hier al enige tijd gebruik van te maken!

Wat is blauwe diesel?

Blauwe diesel is een duurzame dieselbrandstof en een volledige vervanger van fossiele diesel. Blauwe diesel is fossielvrij en CO2-neutraal. De uitlaatgassen zijn emissiearm en de brandstof is biologisch afbreekbaar. Daarnaast is het gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen. Omdat het gemaakt is uit afvalproducten is het bovendien circulair.

Biologisch afbreekbaar

Blauwe diesel breekt niet vanzelf af. Dat zou de kwaliteit van de brandstof instabiel maken. Dat is echter niet het geval. Wanneer we blauwe diesel morsen in het milieu, wordt het bodemleven niet gedood. Dit bodemleven zet de blauwe diesel namelijk om tot voor de natuur onschadelijke componenten en dat is een stuk beter voor het waterleven van de Friese meren.

Herwinbare grondstof

Blauwe diesel wordt geproduceerd uit plantaardige oliën die eerst een voedsel doel gediend moeten hebben. Zodra het afval is geworden, is het geschikt als grondstof voor blauwe diesel. De plantaardige olie wordt ieder jaar opnieuw geproduceerd voor voedselproducten, waarna het afval voor blauwe diesel wordt ingezet. De grondstof is dus steeds weer te herwinnen.

Hoe duurzaam is het echt?

Wij kunnen veel beweren, maar de Renewable Energy Directive uit Europa bepaalt wat duurzaam is en wat niet. Zij stellen op Europees niveau vast hoe de CO2-reductie berekend dient te worden. Dit wordt onder andere gecontroleerd door de organisatie van het ISCC. Het ISCC zorgt voor een duurzaamheids keten, die op grond van de RED-wetgeving alle grondstofstromen en eindproducten volgt. Dit geldt dus ook vanaf de grondstof tot aan het eindproduct: de blauwe diesel. Dit moet worden vastgelegd in een uitgebreide administratie voorzien van certificaten en gecontroleerd door externe auditoren. De fabrikant Neste, Future Fuels en het product blauwe diesel zijn ISCC-EU gecertificeerd. De duurzaamheid is volkomen geborgd.

Is de motor ook stiller op blauwe diesel?

Ja, de dieselmotor loopt op blauwe diesel stiller dan op fossiel diesel. Dit heeft te maken met het hoge cetaangetal. Hierdoor verbrandt de blauwe diesel beter en completer en daardoor loopt de motor stiller en soepeler. U kunt daarom volop genieten van de natuur.

Elfsteden Vaarvakanties Friesland is partner van Frossylfrij Fryslân. Een snelgroeiend netwerk dat samen met jou de provincie wil verduurzamen. Kijk wat jij kunt doen op www.fossylfrij.frl

Wilt u uw vakantie helemaal groen (of blauw) afmaken? U kunt de blauwe diesel tanken bij één van de 14 tankstations in Friesland, bekijk hier de tanklocaties.

Ook interessant om te lezen:

Elektrisch varen?

Boek een elfstedenvaarvakantie!